افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
از تاریخ پنجم اسفند ماه نظارت‌های فراپادمانی متوقف خواهد شد ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
رئیس سازمان انرژی ؛

از تاریخ پنجم اسفند ماه نظارت‌های فراپادمانی متوقف خواهد شد

متاسفانه درز اطلاعات محرمانه آژانس در رسانه‌های بین‌المللی روند ناخوشایندی است که از سال‌های گذشته همچنان ادامه دارد و در این خصوص جمهوری اسلامی ایران بارها به صورت شفاهی و کتبی مراتب اعتراض خود را به آژانس ارائه کرده است.