افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
راهبرد سیاست همکاری های منطقه ای به ویژه با همسایگان جایگزین مناسبی برای دیپلماسی برجام‌ است ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
دبیر فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی مجلس

راهبرد سیاست همکاری های منطقه ای به ویژه با همسایگان جایگزین مناسبی برای دیپلماسی برجام‌ است

تحرکات اخیر ایران در سطح مناسبات خارجی نشان از جایگزین شدن الگوی جدیدی از روابط در منطقه است.

با وجود تکذیب فرماندار رامهرمز، استاندار خوزستان ۶ مورد اقدام به خودکشی دانش آموزان در شهرستان رامهرمز را تائید کرد. ۲۹ آبان ۱۳۹۹
تایید رسمی اقدام به خودکشی ۶ دانش آموز در رامهرمز

با وجود تکذیب فرماندار رامهرمز، استاندار خوزستان ۶ مورد اقدام به خودکشی دانش آموزان در شهرستان رامهرمز را تائید کرد.

قبول دارم که پاک کردن صورت مساله به حل شدن این مشکلات کمک نمی‌کند و باید برخورد واقعی و منطقی با قضیه داشته باشیم.