افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
سازمان انرژی اتمی با رای مجلس، مکلف به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد شد ۱۱ آذر ۱۳۹۹

سازمان انرژی اتمی با رای مجلس، مکلف به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد شد

طبق ماده یک طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها سازمان انرژی اتمی موظف شد نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.