افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
مسیر، هیچ تقدسی ندارد و اینکه ما به خود مسیر تقدس ببخشیم، گم کردن هدف است ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
یادگار گرانقدر امام راحل در دیدار با جمعی از معاونین سابق وزارت خارجه و سفرای ادوار گوناگون ؛

مسیر، هیچ تقدسی ندارد و اینکه ما به خود مسیر تقدس ببخشیم، گم کردن هدف است

قدرت دستگاه دیپلماسی این است که هنگام مواجه شدن با بن بست، بتواند در کمتر از ۲۴ ساعت راه جدیدی را باز کند.