افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
در کشور جناح بندی های مرسوم به چپ و راست نداریم/ ما یا انقلابی هستیم یا نه ۲۳ آذر ۱۳۹۹
عضو جبهه پایداری عنوان کرد :

در کشور جناح بندی های مرسوم به چپ و راست نداریم/ ما یا انقلابی هستیم یا نه

اگر به وحدت حداکثری نرسیم جبهه پایداری کاندیدا مستقل معرفی می کند و قطعا به طور جداگانه در انتخابات، شرکت خواهیم کرد.