افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
شرط سنی ارائه وام ازدواج تبعیض‌آمیز و خلاف قانون اساسی است ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
واکنش نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به دستور رئیس جمهور؛

شرط سنی ارائه وام ازدواج تبعیض‌آمیز و خلاف قانون اساسی است

اقدام رئیس جمهور در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره 16 قانون بودجه و اصل 3 و 19 قانون اساسی است و مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه‌ی گزارش‌های مجعول و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس جمهور شده است بشود.