افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
اروپا دچار کمبود شدید مواد غذایی و آفریقا دچار قحطی می شود ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
نشریه اقتصادی اکونومیست پیش بینی کرد ؛

اروپا دچار کمبود شدید مواد غذایی و آفریقا دچار قحطی می شود

در این عکس سه خوشه گندم نمایش داده شده که به‌جای دانه‌های گندم عکس جمجمه انسان کشیده شده است، بالای عکس هم نوشته شده است: فاجعه غذا در حال آمدن است.