افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
فاجعه بندرعباس همچنان قربانی می‌گیرد ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تعداد جان باختگان به ۱۰ نفر رسید .

فاجعه بندرعباس همچنان قربانی می‌گیرد

فاجعه بندرعباس همچنان قربانی می‌گیرد تعداد قربانیان به ۱۰ نفر رسید .