افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
شروط حقارت آمیز سناتور جمهوریخواه آمریکایی برای توافق جدید با ایران ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

شروط حقارت آمیز سناتور جمهوریخواه آمریکایی برای توافق جدید با ایران

این توافق باید شفاف بوده و اجازه بازرسی در هر زمان و مکان و بدون قید و شرط را بدهد و ایران باید نسبت به برنامه ساخت سلاح هسته‌ای خود در گذشته توضیح دهد.