افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
نقش محوری رئیس جمهور در ارتقای امید اجتماعی ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
محسن پیرهادی

نقش محوری رئیس جمهور در ارتقای امید اجتماعی

متاسفانه بی‌حالی و انفعال برخی مدیران اجرایی به پای کلیت دولت نوشته می‌شود و مقابله و ممانعت با این دسته از مدیران، یکی از ضروریات توفیق دولت در عمل به وعده هایش به ویژه در حوزه احیای اعتماد عمومی است.