افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
آیت الله رئیسی با تشکیل دولت انقلابی بدنبال تغییر شرایط به نفع مردم هستند ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
مشاور بانوان ستاد مردمی ایران قوی عنوان کرد ؛

آیت الله رئیسی با تشکیل دولت انقلابی بدنبال تغییر شرایط به نفع مردم هستند

آیت الله رئیسی به دنبال قدرت بیشتر نیستند و فقط می خواهند با کمک و پشتوانه مردمی با یک دولت انقلابی و قوی کشور را از این شرایط که باعث نارضایتی های گسترده مردم شده است نجات دهند .