افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
تمامی پروژه‌های قرارگاه خاتم در راستای افزایش رفاه مردم  است/قرارگاه خاتم بازوی اجرایی قوی دولت‌ها است ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا :

تمامی پروژه‌های قرارگاه خاتم در راستای افزایش رفاه مردم است/قرارگاه خاتم بازوی اجرایی قوی دولت‌ها است

تمام پروژه‌ها را بر اساس منویات رهبری در اقتصاد مقاومتی پیش می‌بریم و در این راستا نهایت هماهنگی و تعامل را با دولت و بخش خصوصی داریم.