افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
برخی در دولت سیزدهم تصورشان این است که با دستور می‌توان اقتصاد را اداره کرد، در صورتی که اینگونه نیست ۰۱ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

برخی در دولت سیزدهم تصورشان این است که با دستور می‌توان اقتصاد را اداره کرد، در صورتی که اینگونه نیست

برخی در دولت سیزدهم تصورشان این بود که با دستور می‌توان اقتصاد را اداره کرد.

باید به دور از  شعار دادن، به خواسته امام خامنه ای مبنی بر جدا کردن اقتصاد ملی از نفت عمل کنیم ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

باید به دور از شعار دادن، به خواسته امام خامنه ای مبنی بر جدا کردن اقتصاد ملی از نفت عمل کنیم

اگر از خودمان برای ملت و منافع کشور بگذریم، حتماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.