افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
رقابت نهادهای دولتی با هدف انحصار با بخش خصوصی فسادزاست ۱۴ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی :

رقابت نهادهای دولتی با هدف انحصار با بخش خصوصی فسادزاست

زمانی اقتصاد ما رشد می‌کند که اجازه دهیم مردم در یک رقابت قانونی از بین ارائه کنندگان بهتر خدمات، انتخاب خودشان را انجام دهند.

سیاست و تجارت خارجی ما با همسایگان به نفع منافع ، امنیت و اقتصاد ملی است ۱۰ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سفر رئیس‌جمهوری به ترکمنستان :

سیاست و تجارت خارجی ما با همسایگان به نفع منافع ، امنیت و اقتصاد ملی است

زمانی منافع ما ایجاب می‌کند با روس‌ها همکاری کنیم و زمانی نیز ممکن است منافعمان ایجاب کند که با روسیه همکاری نکنیم.