افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
قول ستاره سوم را داده ام و این قول را عملی می کنم ! ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
قول فتح‌الله‌زاده پس از استعفا ؛

قول ستاره سوم را داده ام و این قول را عملی می کنم !

من هم کرونا داشته ام اما آن را شکست داده ام ، ١٩ روز است در قرنطینه خانگی به سر می برم.

علی فتح الله زاده مدیرعامل استقلال شد؟ اما…./ انتخاب مظلومی به عنوان سرپرست ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
یکی از اعضای هیأت مدیره باشگاه استقلال اعلام کرد :

علی فتح الله زاده مدیرعامل استقلال شد؟ اما…./ انتخاب مظلومی به عنوان سرپرست

علی فتح الله زاده نیز اعلام کرده تا زمانی که همه اعضای هیأت مدیره در مورد مدیرعاملی او همدل و یک نظر نباشند این مسئولیت را قبول نخواهد کرد.