افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
هیچ چیزی واجب تر از برگزاری یک انتخابات پرشور نیست ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
یادگار گرانقدر امام راحل ؛

هیچ چیزی واجب تر از برگزاری یک انتخابات پرشور نیست

من معتقدم رهبر معظم انقلاب واقعا این را قبول دارند که شرط عبور از هر بحرانی با رأی، مشارکت و حضور مردم است و هیچ راهی جز این نداریم.