افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
در صورت برگزاری و لجبازی با فیفا، فوتبال ایران تعلیق خواهد شد ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
رئیس سابق سازمان تربیت‌بدنی ؛

در صورت برگزاری و لجبازی با فیفا، فوتبال ایران تعلیق خواهد شد

این از ثبت‌ نام گسترده بازنشسته‌ها در انتخابات که مشخص نشد آخر آنها تأیید صلاحیت شدند یا خیر و این هم از وضعیت اساسنامه که نه مصوبه هیات دولت را دارد و نه مورد تأیید فدراسیون جهانی فوتبال است!