افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023
کاش مجلس توزیع عادلانه بودجه را به خود وزارت ورزش اختصاص می‌داد ۰۸ تیر ۱۴۰۱

کاش مجلس توزیع عادلانه بودجه را به خود وزارت ورزش اختصاص می‌داد

اگر این بودجه به وزارت ورزش برود و از طریق آنها توزیع شود باتوجه به دفتر برنامه‌ریزی و اینکه رغبتی و پولادگر خودشان در ورزش بوده‌اند می‌توانند به صورت کارشناسی عمل کنند.