افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
بروکراسی پیچیده اداری در کشور یک شبه به وجود نیامده که یک شبه جمع شود ۲۹ آبان ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

بروکراسی پیچیده اداری در کشور یک شبه به وجود نیامده که یک شبه جمع شود

ضعیف بودن ضمانت اجرا در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به عدم اجرای درست این قانون دامن زده است.