افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
آماده همکاری با نهادهای نظارتی و مردمی بخصوص انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای برخورد با احتکار و گرانفروشی هستیم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
احمدجعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ؛

آماده همکاری با نهادهای نظارتی و مردمی بخصوص انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای برخورد با احتکار و گرانفروشی هستیم

تعارف و تساهل در انجام وظایف نهاد نظارتی در سطح شهرستان ، اتکای به روشهای و دستورالعمل های غیر بومی مختص تهران و همچنین عدم ایجاد فرآیند استاندارد نظارتی و کنترلی در شهرستان ری از جمله آسیبهای موجود به بازار و معیشت مردم است