افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
دولت نمی تواند باشگاه استقلال و پرسپولیس را واگذار کند/ اهلیت سهام داران نا مشخص است؟ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
هاشمی طبا رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ؛

دولت نمی تواند باشگاه استقلال و پرسپولیس را واگذار کند/ اهلیت سهام داران نا مشخص است؟

هنوز ترازها و صورت های مالی این دو باشگاه به تایید وزارت اقتصاد نرسیده است و تاییدیه وجود ندارد. پس در این واگذاری هم اشکالاتی وجود دارد.