افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
کابینه پیشنهادی رئیسی آچار به دست هستند/ افراد لیست کابینه رئیسی به هیچ کدام از جناح های سیاسی تعلق ندارند ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
عضو شاخص جبهه پیروان خط امام و رهبری عنوان کرد ؛

کابینه پیشنهادی رئیسی آچار به دست هستند/ افراد لیست کابینه رئیسی به هیچ کدام از جناح های سیاسی تعلق ندارند

به نظر من این کابینه، کابینه ای است که به معنای کامل تحول ایجاد خواهد کرد و فراجناحی بودن کابینه به معنای استفاده از وزرای دولت سابق یا اصلاح طلبان نیست.