افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
تراکنش اندک اروپایی ها در قالب اینستکس دردی از مردم ما دوا نمی‌کند ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ؛

تراکنش اندک اروپایی ها در قالب اینستکس دردی از مردم ما دوا نمی‌کند

تناسبی بین توافق صورت گرفته از سوی کشورهای اروپایی و تهران برای شکل گیری کانال مستقل مالی موسوم به اینستکس وجود ندارد.

کمیسیون کشاورزی هنوز گزارش مستندی درباره واردات ذرت آلوده دریافت نکرده است ۱۴ آبان ۱۳۹۸
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس :

کمیسیون کشاورزی هنوز گزارش مستندی درباره واردات ذرت آلوده دریافت نکرده است

اگر واردات ذرت آلوده واقعیت داشته باشد به هیچ عنوان نباید وارد بازار شود، چرا که حتی اگر مصرف کننده اولیه دام باشد اثرات آفلاتوکسین در آن باقی می‌ماند و آلودگی را منتقل می‌کند.