افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات کشور پرداختن به مسئله تحزب در کشور است ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با انتقاد از اقدامات برخی از اعضای این فراکسیون :

مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات کشور پرداختن به مسئله تحزب در کشور است

اگرآسیبها و موانع تحزب در کشور برطرف شود و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد تأثیر به سزائی در کاهش خطاها داشته و مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد نمود.

تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی با هدف تقویت گروه‌های میانی درآمدی جامعه گامی ضروری است ۰۳ اسفند ۱۴۰۱
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس

تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی با هدف تقویت گروه‌های میانی درآمدی جامعه گامی ضروری است

مستمری‌های حمایتی ۱۰ درصد از هزینه‌های یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد