افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
ماحصل مجلس یازدهم باید منکوب کردن فقر، فساد، تبعیض و ناکارآمدی باشد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین نشست تشریح سازوکارهای تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی؛

ماحصل مجلس یازدهم باید منکوب کردن فقر، فساد، تبعیض و ناکارآمدی باشد

کار مجلس یازدهم به این معنا است که این مجلس می‌خواهد اقتصاد را نجات دهد. اقتصادی که با نگاه نئولیبرال به وضع کنونی افتاده و عده‌ای را پولدارتر و عده‌ای را فقیرتر کرده است. تغییر چنین اقتصادی، کار سختی است.