افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
امیدواریم تریبون های دولت و مجمع تشخیص همانند مجلس شورای اسلامی که همیشه باز بوده باز شود ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

امیدواریم تریبون های دولت و مجمع تشخیص همانند مجلس شورای اسلامی که همیشه باز بوده باز شود

از ابتدا با فراگیری شفافیت، تعمیق و کیفیت آن موافق بودم و اکنون نیز به آن رأی می‌دهم.