افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
اعلام رنگ‌بندی کرونایی شهرها / ممنوعیت سفر به شهرهای نارنجی و قرمز ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
با صدور اطلاعیه‌ای؛

اعلام رنگ‌بندی کرونایی شهرها / ممنوعیت سفر به شهرهای نارنجی و قرمز

کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطلاعیه شماره ۵ خود،از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ الی ۱۵ فرودین ۱۴۰۰، تأکید بر ممنوعیت مسافرت «از» و «به» شهرهای نارنجی و قرمز، از همه مردم عزیز برای موکول کردن سفرها به زمان مناسب دعوت کرد.