افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023
پس از هشت سال  رکورد دوی ۱۰۰ متر زنان ایران شکسته شد ۰۵ تیر ۱۴۰۱

پس از هشت سال رکورد دوی ۱۰۰ متر زنان ایران شکسته شد

رکورد ملی ایران در این ماده با زمان ۱۱.۴۵ثانیه(-تهران ۱۳۹۳/۲/۲۵) در اختیار مریم طوسی بود که فصیحی موفق شد پس از هشت سال این حد نصاب ملی را بشکند.