افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
امروز ربط دادن مسائل داخلی ایران به موضوع برجام دومین فرصت‌سوزی بزرگ آمریکایی هاست ۰۱ آذر ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ؛

امروز ربط دادن مسائل داخلی ایران به موضوع برجام دومین فرصت‌سوزی بزرگ آمریکایی هاست

همان طور که با سیاست وقت‌کشی در برجام به آن آسیب زدند، همین حالا هم که بیش از حد از اسم برجام استفاده می‌کنند، دارند به منافع ملی آسیب می‌زنند.