افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
به حق باید شهادت داد که در دفاع از عزت کشور امام خامنه ای یک پرچمداری بزرگ ، عزت آفرین و افتخار آفرین را رقم زده اند ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
سید حسن خمینی در تجدید بیعت فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با آرمان های امام؛

به حق باید شهادت داد که در دفاع از عزت کشور امام خامنه ای یک پرچمداری بزرگ ، عزت آفرین و افتخار آفرین را رقم زده اند

با همه اختلافات اگر گوشه چشمی به تهدید و طمع کشور دوخته شود همه ، پشت یک فرمانده هستیم.