افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
موضع جدید اروپا می‌تواند تغییر بزرگی در قواعد بازی بین المللی با ایران داشته باشد ۲۰ آذر ۱۳۹۹
تحلیل العربی الجدید در مورد مصوبه اخیر مجلس و بیانیه اروپایی‌ها؛

موضع جدید اروپا می‌تواند تغییر بزرگی در قواعد بازی بین المللی با ایران داشته باشد

این اعتقاد وجود دارد که اصولگرایان در هر صورت اجازه بازگشت به میز مذاکره تا قبل از انتخابات و پیش از تضمین رسیدنشان به کرسی ریاست جمهوری را نمی‌دهند. اما در صورت تحقق خواسته اصولگرایان در رسیدن به ریاست جمهوری، شایسته است که به دنبال مذاکره‌ای قابل قبول باشند.