افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
قویاً پای تصمیم خود در قبال افغانستان ایستاده‌ام ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ؛

قویاً پای تصمیم خود در قبال افغانستان ایستاده‌ام

ما خطرات را به روشنی دیده بودیم و برای هر پیامدی برنامه‌ریزی کرده بودیم... اما حقیقت این است که تحولات، سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی کرده بودیم روی داد.