افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
لزوم تعطیلی دو هفته‌ای تهران/ کمک‌رسانی محله به محله با کمک نیروهای جهادی، انتظامی و بسیج انجام می‌شود ۰۹ آبان ۱۳۹۹
در ستاد فرماندهی کرونای تهران مطرح شد؛

لزوم تعطیلی دو هفته‌ای تهران/ کمک‌رسانی محله به محله با کمک نیروهای جهادی، انتظامی و بسیج انجام می‌شود

تنها راه قطع زنجیره و بازسازی توان مدافعان سلامت و امکانات بهداشتی درمانی شهر تهران تعطیلی دو هفته ای استان تهران با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است .