افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
نقش حاج قاسم سلیمانی در جنگ ۳۳ روزه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
سید حسن نصرالله تبیین کرد؛

نقش حاج قاسم سلیمانی در جنگ ۳۳ روزه

کسی نمی‌دانست که حزب الله دارای موشک کورنت است و اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه زمانی که با موشک کورنت مواجه شد، غافلگیر گردید.