افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
ربط دادن جابجایی در ریاست اطلاعات سپاه به ترورهای اخیر ، ارزیابی واقعی و منطقی نیست ۰۵ تیر ۱۴۰۱
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

ربط دادن جابجایی در ریاست اطلاعات سپاه به ترورهای اخیر ، ارزیابی واقعی و منطقی نیست

کارنامه آقای طائب بسیار روشن است و ایشان در کار خود بسیار موفق بوده اند .