افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
صرف اینکه کسی آدم خوبی باشد به معنای این نیست که آن آدم مسئول خوبی هم می تواند باشد ۱۴ مهر ۱۴۰۱
مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان اسلام

صرف اینکه کسی آدم خوبی باشد به معنای این نیست که آن آدم مسئول خوبی هم می تواند باشد

مسئولین باید برای بیکاری جوانان، آینده شغلی آنها و معضل حاشیه نشینی شهرها تدبیری بیاندیشند و برای حل مشکلات کشور بیش از پیش تلاش کنند!