افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
شعار سال نباید در قالب یک شعار باقی بماند ۰۱ فروردین ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس عنوان کرد ؛

شعار سال نباید در قالب یک شعار باقی بماند

خش خصوصی سرمایه و جان خود را در مسیر تولید قرار داده و دولت وظیفه حمایت از آن را دارد. رهبری انقلاب نیز بر لزوم پشتیبانی و حمایت از تولید تأکید دارند.