افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
مجیدی در صورتی که توانایی ادامه کار در باشگاه را نداری ؛ از استقلال برو! ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
چالش بزرگ علی فتح الله زاده ؛

مجیدی در صورتی که توانایی ادامه کار در باشگاه را نداری ؛ از استقلال برو!

من فایل صوتی را خصوصی برای فرهاد مجیدی فرستادم اگر حرفی هم زدم در آن مقطع بود بنابراین اگر دوست دارد می‌تواند فایل صوتی را هم منتشر کند و هیچ مشکلی وجود ندارد.