افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
آیا دریافت سهام عدالت برای جاماندگان از دریافت این سهام وجود دارد /  مجلس موافق اما دولت مخالف ؟ ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

آیا دریافت سهام عدالت برای جاماندگان از دریافت این سهام وجود دارد / مجلس موافق اما دولت مخالف ؟

تخصیص سهام عدالت جدید در صورت ایجاد و طراحی دقیق آن می‌تواند به معیشت مردم کمک کند به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید با همفکری یکدیگر طرحی جامع را پیاده کنند که بتواند در کنار کمک به مردم مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر را نیز خدشه دارد نکند.