افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
رکن اساسی آموزش و پرورش در جامعه، معلمان هستند/ تمامی مطالبات فرهنگیان به جا و به حق است ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
استاندار البرز در دیدار با جمعی از فرهنگیان :

رکن اساسی آموزش و پرورش در جامعه، معلمان هستند/ تمامی مطالبات فرهنگیان به جا و به حق است

نگذاریم دشمنان از کمبودها و مشکلات ما رخنه کند و موجبات ناراحتی و ناآرامی را برای رسیدن به اهداف پلیدش در کشورمان فراهم کند.