افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
نیمه مرداد آخرین مهلت وزارت آموزش و پرورش برای پاسخ به محورهای تحقیق و تفحص مجلس ۰۷ مرداد ۱۴۰۲
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد :

نیمه مرداد آخرین مهلت وزارت آموزش و پرورش برای پاسخ به محورهای تحقیق و تفحص مجلس

کمیسیون آموزش گزارش هرگونه تخلف از جانب فرهنگیان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

شکایت نمایندگان مجلس از سازمان برنامه و بودجه برای عدم پرداخت پاداش فرهنگیان ۲۷ آبان ۱۴۰۰

شکایت نمایندگان مجلس از سازمان برنامه و بودجه برای عدم پرداخت پاداش فرهنگیان

چرا فرهنگیان بازنشسته سال ۱۳۹۹ که نزدیک ۳۰ سال است خدمت کرده اند، حق قانونی آنان پرداخت نمی شود و باید جهت طلب حق خود روزانه درحال پیگیری از مجلس و دولت باشند.