افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
شعار سیاست خارجه  دولت آقای روحانی گره زدن مشکلات داخلی به سیاست خارجی بود ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ؛

شعار سیاست خارجه دولت آقای روحانی گره زدن مشکلات داخلی به سیاست خارجی بود

باید از یک طرف نگاه‌مان به ظرفیت های شرق باشد و از یک طرف نباید سیر ارتباط منطقی با غرب را از دست بدهیم