افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
لازمه شکل گرفتن نهادهای، مدنی،صنفی واحزاب و تشکل های سیاسی اشتراک درک-نظر-فهم و منافع ملی است ۱۲ دی ۱۴۰۱
 عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

لازمه شکل گرفتن نهادهای، مدنی،صنفی واحزاب و تشکل های سیاسی اشتراک درک-نظر-فهم و منافع ملی است

وقتی رقابت سالم و با شرایط برابر بر فضای سیاسی کشور حاکم نباشد،روحیه منفعت طلبی فردی جای الزام به منافع عمومی را می گیرد .