افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
چرا نظارتی بر عملکرد سایت های فروش اینترنتی نمی شود /چرا موجودی فروشگاه‌های اینترنتی صفر شد! ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بهارستان آنلاین گزارش می دهد ؛

چرا نظارتی بر عملکرد سایت های فروش اینترنتی نمی شود /چرا موجودی فروشگاه‌های اینترنتی صفر شد!

در شرایطی که مسئولان از مردم می خواهند تا بیشتر در منزل بمانند تا بتوانند شرایط را عادی نمایند و از سوی دیگر تمایل مردم به بیشتر شدن خریدهای اینترنتی لزوم نظارت سازمانها و نهاد های متولی را بیشتر متوجه این فروشگاه ها می نماید.