افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
اخذ مالیات در همه جای دنیا نیز یک اصل در اقتصاد است ۱۹ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

اخذ مالیات در همه جای دنیا نیز یک اصل در اقتصاد است

متاسفانه اقتصاد کشور بیمار است و تاکید می کنم هر اقدام اصلاحی در ساختار آن به نفع اقتصاد می شود.