افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
همتی یکی از بانیان حرام خواری در جامعه است / از روز شنبه، پروژه من اخراج حسن روحانی از مجلس خبرگان است ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دکتر حسن عباسی :

همتی یکی از بانیان حرام خواری در جامعه است / از روز شنبه، پروژه من اخراج حسن روحانی از مجلس خبرگان است

اگر لیبرال ها در جایی پیروز شدند یعنی آن جامعه را حرام خواری و حرام زادگی فراگرفته است .