افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
موضوع امنیت شغلی خبرنگاران را پیگیری خواهیم کرد ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد ؛

موضوع امنیت شغلی خبرنگاران را پیگیری خواهیم کرد

رسانه‌ها مسائل و موضوعاتی را رصد و پیگیری می‌کنند که دغدغه روز جامعه است.