افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
افزایش فروش نفت باعث ناراحتی دشمنان خارجی شده است ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

افزایش فروش نفت باعث ناراحتی دشمنان خارجی شده است

باتوجه به اینکه سال سردی را پشت سر گذاشته ایم در بخش تولید وتامین گاز مشکلی نبوده است و این جزو دستاوردهای مهم وزارت نفت است که در بخش تامین گاز مصرفی مردم اختلالی ایجاد نشده است.