افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
علت بیشتر مشکلات کشور سوءمدیریت است ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

علت بیشتر مشکلات کشور سوءمدیریت است

ایران حدود بیست سال است که درگیر برخی استراتژیک است تا به عنوان یک گلوگاه بتواند تا حدی مشکلات پیش روی تولید را حل کند اما هنوز موفق نشده است.

حوزه اقتصاد یک شبه درست نمی شود،انتظار بزرگی را برای مردم در مورد مجلس ایجاد نکنیم ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
منتخب مردم کازرون در مجلس یازدهم عنوان کرد ؛

حوزه اقتصاد یک شبه درست نمی شود،انتظار بزرگی را برای مردم در مورد مجلس ایجاد نکنیم

مجلس باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ریل گذاری درست انجام دهد بنابراین باید دولت را ملزم کند که بودجه سال آینده را زودتر بدهد تا تمام محورها در زمان مناسب مورد بحث و بررسی قرار گیرد.