افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
امروز و فردا کردن افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان خیلی به مصلحت نیست ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

امروز و فردا کردن افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان خیلی به مصلحت نیست

تامین اجتماعی در هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این بلایی است که دولت آقای روحانی بر سر این سازمان آورده و این خرابه را تحویل داده است.